dimarts, 26 de juny de 2018


informació curs 2018/19


REUNIÓ PARES EDUCACIÓ INFANTIL: dijous 6 setembre a les 10h a la respectiva aula (assistir-hi sense nins).

REUNIÓ PARES 1r - 2n CURS DE PRIMÀRIA: divendres 7 setembre a les 10h a les respectives aules (assistir-hi sense nins).

REUNIÓ PARES 3r-4t-5è-6è CURS DE PRIMÀRIA: se faran una vegada començades les classes. Us avisarem del dia i hora.

INICI CLASSES CURS ESCOLAR: DIMECRES 12 SETEMBRE

REUNIÓN PADRES EDUCACIÓN INFANTIL: jueves 6 septiembre a las 10h en la respectiva aula (asistir sin niños).

REUNIÓN PADRES 1º - 2º CURSO DE PRIMARIA: viernes 7 septiembre a las 10h en la respectiva aula (asistir sin niños).

REUNIÓN PADRES 3º-4º-5º-6º CURSO DE PRIMARIA: se harán una vez empezadas las clases. Les avisaremos del día y hora.

INICIO CLASES CURSO ESCOLAR: MIÉRCOLES 12 SEPTIEMBRE

llibres de text primària 2018/19