dijous, 5 de setembre de 2019

CONVOCATÒRIA AJUDES NEE 2019/2020

CONVOCATÒRIA AJUDES NEE 2019/2020

Us recordam que teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2019/2020. 
Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s'han d'emplenar a travès d'aquesta pàgina o a travès de la seu electrònica del Ministeri:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 26 de setembre de 2019.

_____________________________________________

Ya tienen a su disposición la información relativa a las ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2019/20.
Pueden encontrar la información en la web del Ministerio de Educación. Las solicitudes se deben rellenar a través de esta web o a través de la sede electrónica del Ministerio:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el dia 26 de septiembre de 2019

dilluns, 2 de setembre de 2019

REUNIÓ MARES i PARES 2019-2020

CURSOS D'ED. INFANTIL (3-4-5 anys)
*dijous 5 de setembre a les 10h a l'aula de referència de cada curs (1r pis). Important assistir-hi sense nins/es.

1r-2n-3r CURSOS D'ED. PRIMÀRIA
*dimarts 17 de setembre a les 14h a l'aula de referència de cada curs (2n pis).

4t-5è-6è CURSOS D'ED. PRIMÀRIA
*dijous 19 de setembre a les 14h a l'aula de referència de cada curs (2n pis).

LES CLASSES COMENCEN DIMECRES 11 DE SETEMBRE
GRÀCIES
_________________________________________

CURSOS DE ED. INFANTIL (3-4-5 años)
*Jueves 5 septiembre a las 10h en el aula de referencia de cada curso (1º piso). Importante asistir sin niños/as.

1º-2º-3º CURSOS DE ED. PRIMARIA
*Martes 17 de septiembre a las 14h en el aula de referencia de cada curso (2º piso).

4º-5º-6º CURSOS DE ED. PRIMARIA
*Jueves 19 de septiembre a las 14h en el aula de referencia de cada curso (2º piso).

LAS CLASES COMIENZAN EL MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE.
GRACIAS

dimecres, 3 de juliol de 2019

Bon Estiu, feliz verano

Totes les persones que formam l'equip del CEIP Son Canals, us desitjam un bon estiu.

LES CLASSES DEL PROPER CURS COMENCEN EL DIA 11 DE SETEMBRE 2019 (en horari normal i amb la disponibilitat dels serveis d'escoleta matinera i menjador escolar).

Todas las personas que formamos el equipo del CEIP Son Canals les desean un feliz verano.

LAS CLASES DEL PRÓXIMO CURSO COMIENZAN EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2019 (en horario normal y con la disponibilidad de los servicios de guardería matinera y comedor escolar). 

Gràcies/ gracias

dimarts, 2 de juliol de 2019

PROGRAMA REUT. LLIBRES 2019/20


PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 2019/2020     
Benvolgudes famílies:
En el proper curs escolar el CEIP Son Canals tornarà a participar en el Programa de Reutilització de llibres de text  a l’educació primària de la Conselleria d’Educació.
Per aquest motiu totes les famílies que vulguin participar en aquest programa han de fer el pagament a Secretaria o directament a “La Caixa”, nº compte: 2100-0970-17-0100107205 indicant nom i llinatges de l’alumne (això és molt important), entre els dies 07 al 21 de juny.
Els preus dels llibres de text pel proper curs a pagar per les famílies seran:

1r primària: 40€                    
2n primària: 40€                    
3r primària: 50€
4t primària: 50€                     
5è primària: 40€                    
6è primària: 40€

A les quanties indicades ja se li ha llevat l’ajuda que donarà la Conselleria enguany.
Totes aquelles sol·licituds que estiguin fora del termini o que tenguin quanties pendents a pagar del curs anterior no es podran adherir al nou programa de reutilització.
Per a qualsevol aclariment estam a la vostra disposició. Una cordial salutació. La Direcció del CEIP SON CANALS  


PROGRAMA REUTILITZACIÓN DE LIBROS 2019/2020  

Apreciadas familias:
El próximo curso escolar el CEIP Son Canals volverá a participar en el Programa de Reutilización de libros de texto  en ed. Primaria de la Conselleria de Educación.
Por este motivo todas las familias que quieran participar en este programa deben hacer el pago en Secretaria o directamente en “La Caixa”, -CCC-: 2100-0970-17-0100107205 indicando nombre y apellidos del alumno/a (esto es muy importante), entre los días 07 y 21 de junio.
Los precios de los libros de texto para el próximo curso serán:
1º primaria: 40€                    
2º primaria: 40€                    
3º primaria: 50€
4º primaria: 50€                    
5º primaria: 40€                    
6º primaria: 40€

A las cantidades indicadas ya se le ha restado la ayuda que dará la Conselleria este año.

Todas las solicitudes que estén fuera del plazo o que tengan cuantías pendientes de pago del curso anterior no se podrán adherir al nuevo programa de reutilización.
Para cualquier aclaración estamos a su disposición. Un cordial saludo.
La Dirección del CEIP SON CANALS